Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar

Klamidya Enfeksiyonu, Belirtileri ve Teşhisi
Sık Sorulan Sorular
Klamidya nedir?
Semptomları nelerdir?
Görülme sıklığı ne kadardır?
Alınacak önlemler nelerdir?
Tedavi edilmediğinde oluşabilecek komplikasyonlar?
Nasıl teşhis edilir?
Moleküler analizin önemi nedir?
Klamidyanın Tedavisi
Klamidyadan nasıl korunulur?

Test Süresi : 5 Gün

Klamidya nedir?

Klamidya, cinsel yolla bulaşan yaygın hastalıklardan olup, hastalığa Chlamydia trachomatis (Şekil 1) bakterisi neden olmaktadır. Hastalık çoğu zaman belirti vermemekte veya hafif düzeyde ilerlemektedir. Bu nedenle hastalığın teşhisi gecikmekte veya çoğu durumda fark edilememekte olup; ilerleyen durumlarda kadınlarda geri dönüşü olmayan infertilite (kısırlık) gibi ciddi problemlere neden olmaktadır.1,2

Klamidyanın semptomları nelerdir?

Hastalık bulaşan kadınların %75'inde, erkeklerin ise %50'sinde; hastalığa ilişkin semptomlar gözlenmemektedir. Semptomların ortaya çıktığı durumlarda ise;

a) Kadınlarda (ilk dönemlerde)

  • Anormal vajinal akıntı
  • İdrarda yanma

b) Kadınlarda (ilerleyen dönemlerde)

  • Bel ağrısı
  • Mide bulantısı
  • Ateş
  • Cinsel ilişki sırasında ağrı
  • Menstrüel periyotlar arasında kanama

Şekil 1. Chlamydia trachomatisc) Erkeklerde

  • Penis akıntısı
  • İdrarda yanma

şeklinde gözlenebilmektedir. Eğer hastalık rektum bölgesine bulaşmışsa; rektum ağrısı, akıntısı veya kanaması gözlenebilir. Ayrıca hastalık oral seks sonrası boğaz bölgesine de yerleşebilmektedir.1,2

Klamidyanın görülme sıklığı ne kadardır?

Şekil 2.  100.000'lik popülasyon için klamidya hastasının oranıKlamidya, ABD'de en sık rastlanan cinsel yolla bulaşan hastalıktır. 2006 yılında CDC (Centers for Disease Control And Prevention) tarafından yayınlanan araştırmaya göre ABD'de 1.030.911 klamidya hastası bulunmaktadır. 1987-2006 tarihleri arasında ABD'de tespit edilmiş klamidya hastası oranı; 100.000'lik popülasyon için 50,8'den 347,8'ye yükselmiştir (Şekil 2). Ancak hastalığın genellikle sessiz seyretmesi (belirti vermemesi) nedeniyle, belirlenen hasta sayısının gerçeği yansıtmadığı düşünülmektedir. ABD Ulusal Sağlık ve Beslenme Araştırması Anketine (U.S. National Health and Nutrition Examination Survey) göre, ABD'de hastalık taşıyan tahmini 2.291.000 kişi bulunmaktadır.1,4
Ayrıca 1996 yılında İstanbul'da yapılan, 15-44 yaşları arasında 695 kadının katıldığı bir araştırmada; bireylerin %4,89'unda klamidya saptanmıştır.3

Klamidyanın bulaşma yolları nelerdir?

Klamidya vajinal, anal veya oral seks ile bulaşabilmektedir. Bu nedenle cinsel partner sayısının fazlalığı hastalığın bulaşma riskini arttırmaktadır. Kadınlarda özellikle genç yaşlarda, serviks (rahim ağzı) bölgesinin tam olarak olgunlaşmamasından dolayı, hastalığın bulaşma ihtimali daha yüksek olmaktadır. Hastalığın anal veya oral yolla da bulaşabilmesi nedeniyle homoseksüel ilişkilerle de taşınabilmektedir. Ayrıca hastalık; hamile anneden çocuğa, vajinal doğum esnasında geçebilmektedir.1

Klamidyaya karşı alınacak önlemler nelerdir?

Bu tip ciddi hastalıkların oluşmasını engellemek için; özelikle 25 yaş ve altındaki kadınlar ile 25 yaşından büyük risk taşıyan kadınların; klamidya testlerini senede bir tekrarlamaları tavsiye edilmektedir. Erkeklerde ve kadınlarda kondom kullanımı bulaşma riskini azaltmaktadır. Ayrıca ABD'de tüm hamile kadınların klamidya testi yaptırması önerilmektedir.1

Klamidya tedavi edilmediğinde oluşabilecek komplikasyonlar nelerdir?

Klamidya tedavi edilmediğinde ciddi kalıcı hastalıklara neden olabilmektedir. Tedavi edilmeyen kadınların %40'ında, klamidya rahim ve fallop tüplerine yayılarak; kronik yumurtalık ağrısına, infertiliteye veya dış gebeliğe yol açan PID'ye (Pelvik İnflamatuar Hastalık) neden olmaktadır.1,4 Ayrıca klamidya kadın hastaların HIV ile infekte olma olasılığını 5 kat arttırmaktadır.1

Erkeklerde karşılaşılan komplikasyonlar nadir olup, enfeksiyonun epididimise (testisten sperm taşıyan tüpe) yayılmasıyla ağrı, ateş ve infertilite görülebilmektedir.1,4

Ayrıca genital bölge enfeksiyonu artrite yol açabilmekte ve eşliğinde deri lezyonları, göz ve üretra iltihabı gözlenebilmektedir (Reiter sendromu).1,4

Klamidya nasıl teşhis edilir?

İdrar örneğiyle veya rektum, vajina, penis, serviks bölgelerinden alınan örneklerle çeşitli laboratuar testleri yapılmaktadır. Bu testlerden en yaygınları; kültür çalışması, antijen enzim immuno assay (EIA), enzim bağlı immuno assay (ELIZA) ve polimeraz zincir reaksiyonu (PCR)'dur.5,6,11

Klamidyanın tanısında moleküler analizin önemi nedir?

Klamidya enfeksiyonunun erken teşhisi; hastalığın diğer bireylere yayılmasını ve hastalarda oluşabilecek komplikasyonları engelleme imkanını sunmaktadır.11 Bu açıdan bakıldığında, yapılan testlerin doğru sonuç vermesi büyük önem taşımaktadır. Söz konusu tanı metotları arasında PCR testi en yüksek sensitiviteye (%98-100) sahipken; geleneksel metotlar %50-85 sensitiviteye sahiptir. Bu nedenle PCR metodu kullanılmadığında, hastaların yaklaşık %39'una yanlış/yetersiz tanı konulması söz konusu olmaktadır.5 Ayrıca PCR, belirti görülen veya görülmeyen vakalarda yüksek sensitiviteyle çalıştığından tercih edilmektedir.7

Klamidyanın genellikle belirti göstermemesi nedeniyle, hastalığın klinik teşhisi yeterli olmamakta ve tanı için laboratuvar testleri gerekmektedir.7,11 Bu amaçla genellikle ürogenital bölgeden alınan sürüntü örneklerinde kültür metoduyla çalışılmaktadır.11

Kültür metodu: Kültür metodunda Genellikle klamidya antijenlerini hedef alan işaretli antikorlarla boyama yapılamaktadır. Diğer taraftan sensitivitesi ve spesifitesi daha düşük olan Gram, Giemsa ve iodin boyamaları da yapılabilmekte ve klamidya bazal hücreleri belirlenebilmektedir.6 Ancak bu metodun laboratuvar personeline göre değişebilmesi ve düşük sensitiviteye (~%61) sahip olması hatalı negatif sonuçlar doğurmaktadır.5 Bu bakımdan kültür metoduna alternatif olarak, ucuz ve pratik antijen EIA ve ELIZA testleri kan örneğinde çalışılmaktadır.11

Antijen EIA testleri: Antijen EIA testlerinden direkt floresan assay (DFA), klamidyaya ait antijenlerin monoklonal antikorlarla tespit edilmesine dayanmaktadır. Diğer taraftan antijenlerin immunohistokimyasal tespiti enzim bağlı antikorlarının (anti-LPS) kullanımıyla yapılmaktadır.6

ELIZA testleri: Klamidyaya karşı üretilen antikorların tespitine dayalı olan ELIZA testleri genellikle düşük sensitivitesi nedeniyle tercih edilmemektedir.6

Ayrıca antijen tespitine dayanan EIA testlerinin, diğer bakteri türlerine ait antijenleri; antikor tespitine dayanan ELIZA testlerinin ise, vücudun diğer bakterilere karşı ürettiği antikorları da tespit edebilmesi nedeniyle, bu testler hatalı sonuçlar verebilmektedir.6,11 Ayrıca ELIZA, tedavisi yapılan ve iyileşen hastaların testlerini de pozitif göstermeye devam etmektedir.10 Bu bakımdan antijen EIA ve ELIZA'in pozitif bulunduğu vakaların, PCR gibi daha güvenilir metotlarla da doğrulanması önerilmektedir.11 Genel olarak antijen EIA metotlarının sensitivitesinin %83,9 ELIZA testlerinin sensitivitesinin %34,1-68,2 arasında olduğu bilinmektedir.12,13 Tüm metotların sensitivite karşılaştırması Tablo 1'de gösterilmiştir.

Tablo 1. PCR ile kültür metodu karşılaştırılması5

 

Çalışmalar

Test yöntemi

Sensitivite

George, 20035

Hücre kültürü (genital sürüntü)

%61,4 (27/44)

PCR (genital sürüntü)

%100 (44/44)

PCR (idrar)

%81,8 (36/44)

Waites, 199913

Antijen EIA (endoservikal örnek)

%83,9 (26/31)

Joyee, 200712

IgA (kan)

%28,7 (41/143)

IgG (kan)

%58,7 (84/143)

IgM(kan)

%22,4 (32/143)

 Şekil 3. Metotların Chlamydia trachomatis'yı teşhis etmekteki limitleri. Veriler belirlenen Chlamydia bazal hücrelerinin miktarıdır.Hatalı negatif sonuç alınmasının bir diğer nedeni de, hastalığın erken döneminde bu tip serolojik testlerin başarısız olmasıdır.9,10 ELIZA testleri vücudun ürettiği antikorların tespitine dayalı olduğundan; testin yapılabilmesi için bireyin bağışıklık sistemine göre, enfeksiyonun bulaşmasından sonra en az 4-12 hafta geçmesi gerekmektedir.9 Özellikle bu dönemde PCR, uzun bekleme dönemi gerektirmemesi ve ELIZA'dan daha yüksek sensitiviteye sahip olması nedeniyle kullanılmaktadır.7,10 Ayrıca hastadan alınan örneklerdeki organizma sayısına bağlı olarak, metotların klamidyayı teşhis etmekteki limitleri Şekil 3'te gösterilmiştir.6 Düşük sayıda organizmaya sahip örneklerde bile, PCR'ın en hassas tanı metodu olduğu belirlenmiştir.6,11

Klamidyanın tedavisi nasıl yapılır?

Klamidya antibiyotik ile kolayca tedavi edilebilmektedir. Azitromisin ve doksisiklin genelde önerilen antibiyotiklerdir. Tedavi sürecinde cinsel ilişki kesilmeli ve partnerlerin klamidya testleri yaptırılmalıdır.1,8

Klamidyadan nasıl korunulur?

Klamidyadan korunmanın en kesin yolu olarak; şüpheli ilişkiden kaçınılması ve uzun dönemli, tek eşli cinsel ilişkilerin tercih edilmesi önerilmektedir. Erkeklerde ve kadınlarda kondom kullanımı, bakterinin bulaşma riskini düşürmektedir. Kadınlarda beklenmeyen ağrı, koku, idrar atımı esnasında yanma veya menstrüel döngüler (adet) arasında kanama gibi genital semptomlar gözlendiğinde, uzman bir hekime danışılması ve cinsel ilişkinin bırakılması önerilmektedir.1

Referanslar

1. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). CDC Fact Sheet Chlamydia. 2007.

http://www.cdc.gov/std/Chlamydia/Chlamydia-Fact-Sheet.pdf

2. Miler KE. Diagnosis and Treatment of Chlamydia trachomatis infections. American Family Physician. 2006; 73(8):1411-6

3. Ronsmans C., Bulut A. et al. Clinical algorithms for the screening of Chlamydia trachomatis in Turkish women. Genitourin Med 1996; 72:182-186

4. Centers for Disease Control and Prevention, National Center for HIV/AIDS, Viral Hepatitis, STD, and TB Prevention, Division of STD Prevention. Sexually Transmitted Disease Surveillance 2007. http://www.cdc.gov/std/stats07/Surv2007FINAL.pdf

5. George JA., Panchatcharam TS. et al. Evaluation of Diagnostic Efficacy of PCR Methods for Chlamydia trachomatis Infection in Genital and Urine Specimens of Symptomatic Men and Women in India. Jpn J Infect Dis. 2003; 56(3):88-92

6. Black CM. Current Methods of Laboratory Diagnosis of Chlamydia trachomatis Infections.

Clin Microbiol Rev. 1997; 10(1):160-84

7. Low N., McCarthy A. et al. Epidemiological, social, diagnostic and economic evaluation of population screening for genital chlamydial infection. Health Technol Assess. 2007; 11(8):iii-iv, ix-xii, 1-165.

8. Centers for Disease Control and Prevention, Workowski KA, Berman SM. Sexually Transmitted Diseases Treatment Guidelines, 2006. MMWR Recomm Rep. 2006; 55(RR-11):1-94

9. Clad A., Freidank HM., et al. Detection of Seroconversion and Persistence of Chlamydia trachomatis Antibodies in Five Different Serological Tests. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2000; 19(12):932-7.

10. Srugo I., Gershtein R. et al. Acute Primary Chlamydia trachomatis Infection in Male Adolescents After Their First Sexual Contact. Arch Pediatr Adolesc Med. 2000; 154(2):169-72.

11. Goldman L., Ausiello D. Cecil Medicine, 23rd edition. 2008. Sf 2276-2278.

12. Joyee AG., Thyagarajan SP. et al. Diagnostic Utility of Serologic Markers for Genital Chlamydial Infection in STD Patients in Chennai, India. J Assoc Physicians India. 2007; 55:777-80

13. Waites KB., Smith KR. et al. Detection of Chlamydia trachomatis Endocervical Infections by Ligase Chain Reaction versus ACCESS Chlamydia Antigen Assay. J Clin Microbiol. 1999; 37(9):3072-3

 

Son Güncelleme: Salı, 29 Kasım 2011 15:10
 

CYBH Test Yetkilisi

Sipariş Listesi


Test Sepeti
Sipariş listeniz boşGelişmiş Arama

Chlamydia Trachomatis-DNA PCR Testi

Materyal & Miktar
İdrar, Semen, Üretral Akıntı
Test Süresi
5 Gün

İletişim Formu

Telefonunuzu bırakın sizi arayalım.

Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar (CYBH) - ANASAYFA Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Klamidya Enfeksiyonu Testi

Hangi Numune Gerekli?

Testler için hangi numuneler gerekli ve miktarları ile ilgili
[ Numune Bilgileri ] sayfamızı inceleyerek öğrenebiliriniz.

Numuneleri Nasıl Alırım?

Numuneleri dilerseniz merkezimize gelerek aldırabilir, dilerseniz internet sitemizden sipariş ettiğiniz ürünle birlikte içindeki talimatnameye uyarak kendiniz de güvenle alabilirsiniz.

Türkiye içi Ücretsiz Kargo
Kredi Kartnıza Peşin Fİyatına 6 Taksit
Facebook Twitter.com/Burclab LinkedIN Skype Me™!